Levering

Morri's CBD streeft ernaar de bestelde producten binnen 2 werkdagen na de bestelling te verzenden, behalve in het geval dat ze niet op voorraad zijn.


De producten worden geleverd op het adres dat de koper op het bestelformulier heeft vermeld. De producten worden verzonden volledig op risico van de koper.


Morri's CBD kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor fouten die door de koper zijn begaan in de formulering van het adres, de ontvanger, de bestelling, noch vertragingen in de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren, aangedreven door deze fouten.


De koper controleert het algemene uiterlijk van de verpakking van het geleverde product. In geval van schade stemt hij ermee in dit binnen 48 uur te melden op het ontvangstbewijs van de bezorger en Morri'sCBD.


Als een pakket ondanks de kennisgeving van passage en de uitnodiging om het naar het postkantoor te verwijderen niet wordt ontvangen, wordt het teruggestuurd naar Morri's CBD en wordt de ontvanger per e-mail op de hoogte gebracht na ontvangst van informatie. Extra levering kan worden aangevraagd door de koper die de kosten draagt.


Alle claims moeten worden gericht aan Morri's CBD. Geen enkele claim met betrekking tot zichtbare gebreken wordt 48 uur nĂ  levering nog geaccepteerd.


In geval van niet-conformiteit van het geleverde product, verbindt Morri's CBD zich ertoe het product om te ruilen of de koper terug te betalen. De transportkosten zijn echter voor rekening van de klant.