Retour en ruil

Artikel 1: Afstandsverklaring


De koper heeft een opzegtermijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag van ontvangst van het bestelde product. De koper kan ook de ruil van het product kiezen. Om terugbetaling of omruiling te verkrijgen, moet de koper op zijn kosten intacte, nieuwe en verzegelde producten in hun originele verpakking terugsturen. De pakbon wordt aan de zending gehecht. Morri's CBD stemt ermee in om de door de koper betaalde bedragen(exclusief bezorgkosten) gratis terug te betalen. Het enige recht van afstand, is enkel van toepassing vóór dat het pakket wordt verzonden. De verklaring van afstand moet zijn meegedeeld aan Morri's CBD via zijn Contactpagina.


Artikel 2: garantie kwaliteit product


Morri's CBD verbindt zich ertoe om elk defect of beschadigd product op eigen kosten te ruilen. De garantie is niet van toepassing op defecten of schade die direct of in een van de volgende gevallen ontstaat:

- enige nalatigheid, verkeerd gebruik, gebruik van niet.

- conforme producten of, meer algemeen, foutief of onhandig gebruik.

- Elke interventie of wijziging die op de producten wordt uitgevoerd door een persoon die vreemd is aan onze services.

- Elkebrand, waterschade, ongeval of gebrek aan airconditioning, storm,gevolgen van de storm of weersongeval.

- De schade veroorzaakt door het transport.